Награди 2021

ПЪРВА НАГРАДА

 • Пусто в празно
 • Автори: Мила Рупчева и Михаила Заркова, 12 кл.
 • Училище: Първа Английска Езикова Гимназия, гр. София

ВТОРА НАГРАДА

 • До кого и защо
 • Автор: Богдан Радев
 • Учител-консултант: Орлин Йорданов
 • Училище: НГДЕК, гр. София.

ТРЕТА НАГРАДА

 • METAMORPHOSIS TRIBUS
 • Авторски колектив: Здравко Мерджанов – 11.клас, Пламена Генкова – 11.клас, Станислава Петрова – 11.клас Мартин Чавдаров – 11.клас
 • Учител консултант: Гергана Краева
 • Училище: Езикова гимназия “Бертолт Брехт”, гр. Пазарджик.

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА За гражданска позиция

 • Училище без насилие
 • Автор: Моника Николова
 • Учител: Красимира Благоева,
 • Училище: ПГАВТ “А.С.Попов”, гр. София

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА За феноменологична чувствителност

 • Награден филм: Et cetera
 • автори: Ана-Мария Дичева и Любомира Ангелова
 • учител-консултант: Младен Александров
 • Училище: Националната Априловска Гимназия, гр Габрово

Грамоти, сертификати и сведения за точките ще бъдат изпратени на авторите до 22 юни 2021 г.  

Награди 2021

Философски филмов фестивал е съпътстващо събитие за Олимпиадата по философия.

Обявяването на наградите за Философския филмов фестивал ще бъде по ZOOM от 16.00 ч. на 5 юни 2021 г., събота. Линкът за включване е изпратен на всички участници до мейл адреса, от който са получени филмите.

Наградите ще бъдат обявени от:

проф. Цочо Бояджиев

проф. Георги Каприев

Савина Петкова, Film Studies, London

Философски филмов фестивал, 2021

Филмите вече са достъпни за гледане.

Подредени са по азбучен ред.

Изключение правят само първите два филма (единият изцяло на английски език, а другият – без думи), които са поставени в началото с цел да улесним нашите колеги от чужбина да се запознаят с инициативата.

Филмите са 105, а не 97, както беше обявено в началото, защото:

 1. последните два дни преди крайния срок пристигаха много мейли, понякога по няколко пъти, което затрудни прегледността и подредбата.
 2. в Университета бяха получени филми по обичайната поща, които станаха достъпни като файлове няколко дни по-късно.