Награди 2021

Философски филмов фестивал е съпътстващо събитие за Олимпиадата по философия.

Поради това датата на обявяване на наградите зависи от датата на Олимпиадата.

МОН определи за дата на Олимпиадата по философия 5 юни 2021 г.

На тази дата ще бъде и награждаването за Философския филмов фестивал20 ч. на 5 юни 2021 г.

Философски филмов фестивал, 2021

Филмите вече са достъпни за гледане.

Подредени са по азбучен ред.

Изключение правят само първите два филма (единият изцяло на английски език, а другият – без думи), които са поставени в началото с цел да улесним нашите колеги от чужбина да се запознаят с инициативата.

Филмите са 105, а не 97, както беше обявено в началото, защото:

  1. последните два дни преди крайния срок пристигаха много мейли, понякога по няколко пъти, което затрудни прегледността и подредбата.
  2. в Университета бяха получени филми по обичайната поща, които станаха достъпни като файлове няколко дни по-късно.