Награди 2021

ПЪРВА НАГРАДА

 • Пусто в празно
 • Автори: Мила Рупчева и Михаила Заркова, 12 кл.
 • Училище: Първа Английска Езикова Гимназия, гр. София

ВТОРА НАГРАДА

 • До кого и защо
 • Автор: Богдан Радев
 • Учител-консултант: Орлин Йорданов
 • Училище: НГДЕК, гр. София.

ТРЕТА НАГРАДА

 • METAMORPHOSIS TRIBUS
 • Авторски колектив: Здравко Мерджанов – 11.клас, Пламена Генкова – 11.клас, Станислава Петрова – 11.клас Мартин Чавдаров – 11.клас
 • Учител консултант: Гергана Краева
 • Училище: Езикова гимназия “Бертолт Брехт”, гр. Пазарджик.

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА За гражданска позиция

 • Училище без насилие
 • Автор: Моника Николова
 • Учител: Красимира Благоева,
 • Училище: ПГАВТ “А.С.Попов”, гр. София

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА За феноменологична чувствителност

 • Награден филм: Et cetera
 • автори: Ана-Мария Дичева и Любомира Ангелова
 • учител-консултант: Младен Александров
 • Училище: Националната Априловска Гимназия, гр Габрово

Грамоти, сертификати и сведения за точките ще бъдат изпратени на авторите до 22 юни 2021 г.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s