ФФФ

Получени филми – 97.

27 март 2021 – заседание на журито и обявяване на резултатите.

2 thoughts on “ФФФ

  1. философия Спгт

    Възможно ли е един и същ авторски колектив да участва с повече от един филм?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s