Специална награда “За гражданска позиция”

Жури:

доц. д-р Здравко Попов – председател

доц. д-р Ясен Захариев

д-р Евелина Варджийска

Филми: