Жури

Специално поканени експерти

 • проф. Цочо Бояджиев
 • проф. Георги Каприев
 • Савина Петкова, King’s College London, Film Studies, Graduate Student

Членове на Националната комисия на Олимпиадата по философия

 • доц. Ани Бешкова
 • доц. Васил Видински
 • доц. Владимир Теохаров
 • д-р Димитър Божков
 • доц. Иван Колев
 • доц. Петър Горанов
 • проф. Райчо Пожарлиев
 • Розелина Найденова-Пириндева
 • доц. Стоян Асенов
 • проф. Хари Паницидис
 • доц. Ясен Захариев