Литература

В помощ на авторите

Айзенщайн, Сергей (2012) Монтажът. София: Изток-Запад.

Библиотека Амаркорд на изд. Колибри.

Бояджиев, Цочо (2014) Философия на фотографията. София: Изток-Запад.

Бояджиев, Цочо (2017) Punctum. Фотоалбум. София: Изток-Запад.

Волфганг, Улрих (2012) История на неостротата. София: Изток-Запад.

Гаймер, Петер (2011) Теории на фотографията. София: Изток-Запад.

Зонтаг, Сюзан (2013) За фотографията. София: Изток-Запад.

Из историята на филмовата мисъл. Т. 1-2. София, изд. Наука и изкуство, 1986-1988.

Колев, Иван (2003) Философия на изкуството. Тематична антология. София.

Попова, Вяра (2018) Фотографията като път(уване) към ….София: Изток-Запад.

Щиглер, Берндт (2015) Образи на фотографията. Албум на фотографските метафори. София: Изток-Запад.

Philosophy of Film – Stanford Encyclopedia of Philosophy;

Cavell, Stanley (1979) The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film. Cambridge, MA: Harvard University Press.